Mateřská škola Sušice, příspěvková organizace, okres Uherské Hradiště, 687 04 Sušice 54

Aktuálně

Prosíme, rodiče o vyplnění dotazníku na uvedené adrese. Děkujeme
 

 

  Výlet do muzea letadel Kunovice

Dne 22.9.2016, čtvrtek, odjezd  (děti přijdou do 7.30 do MŠ)7.42 hod linkou, můžete přivést děti k autobusu, návrat ve 12.30 hod. Děti budou mít vhodné oblečení, v batˇůžku pláštěnku a drobnou sladkost a pití v uzavíratelné láhvi.Vracíme se ve 12.30 hod. V případě děště se výlet přesune.

Vážení rodiče, dne 15.9.2016 Vás zveme na třídní schůzku, která se koná od 15.30 hodin. Prosíme, přijďte bez dětí.

 

Program:

 

1.počet dětí zapsaných na školní rok 2016/2017 a obsazení školy zhodnocení šk.roku 2015/2016

2.školní řád a provozní doba

3.webové stránky

4.umístění informací, kde mají rodiče možnost se informovat

5.kontakty MŠ

6.směrnice k úplatě za předškolní vzdělávání

7.ŠVP a TVP a projekty a akce školy, adaptační výlet

8.pomůcky pro předškoláky- didaktické materiály

9.plavání

10.dokumentace o dítěti – evidenční list, kontakty na rodiče, souhlasy s účastí dětí na akcích, fotografování, dotazníky

11.kulturní akce školy, kulturní fond a fond SRPŠ

12.finanční situace školy, nadace, dary, opravy, nákupy

13.informace ze školní jídelny

12.aktivity a činnosti MŠ

14.dotazy

15.závěr - diskuse

 

 

Obsah:

 

* zhodnocení uplynulého školního roku – dosažené úspěchy a akce školy

* adaptační výlet o víkendu - náměty

* počty zapsaných dětí, současný stav, obsazení školy - změny

* dokumenty pro rodiče – dotazník, evidenční list, čestné prohlášení - aktualizace

* hlavní body školního řádu, provozní doba školy

* webové stránky školy

* informace o dění v mateřské škole

* kontakty na mateřskou školu

* pomůcky pro předškoláky

* logopedie, kroužek angličtiny

* výše úplaty

* SRPŠ – kulturní a třídní fond , na hračky(darovací smlouva)

* školní vzdělávací program, co je jeho cílem a další projekty

* akce na školní rok,

* finanční situace školy – dary, nadace

* sponzorské dary – neupotřebený materiál, nebo nákup nějakých výtvarných potřeb, přebytky, aj.

* volná diskuze rodičů – náměty, požadavky
  
 
 
 
 
 Hraní maminek s dětmi v naší mateřské škole bude probíhat v měsíci září dne 21.9.2016 od 9.30 do 10.15 hodin. Těšíme se na nové děti