Mateřská škola Sušice, příspěvková organizace, okres Uherské Hradiště, 687 04 Sušice 54

Aktuálně

 

 Mateřská škola Sušice, příspěvková organizace, okres Uherské Hradiště

 

 

Rozhodnutí o  přijetí k předškolnímu vzdělávání v MŠ Sušice, příspěvková organizace, okres Uherské Hradiště od školního rok 2019/2020

 

Ředitelka Mateřské školy Sušice, příspěvková organizace, okres Uherské Hradiště, rozhodla v souladu s § 34, § 165 odst.2 a § 183 odst.2 zákona č.561/2004 Sb., o předškolní, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění, rozhodla o přijetí/nepřijetí k předškolnímu vzdělávání od 1.9.2019 takto:

 

Výsledek řízení

 

Pořadí:

registrační číslo žádosti

výsledek řízení

1.

042019

přijato

2.

022019

přijato

3.

012019

přijato

4.

032019

nepřijato

5.

052019

nepřijato

 

 

 

 

Vyvěšeno: dne 23.5.2019

Sňato dne: 10.6.2019

 

Ředitelka mateřské školy oznamuje dobu, kdy je možné nahlédnout do spisů :

Dne: 31.5.2019 od 8.00 do 10.00 hodin, 10.6.2019 od 10.00 – 16.00 hodin

 

Akce:

 Hraní maminek s dětmi květen 15.5. a 29.5.2019

od 9.30 - 10.15 hodin

Uzavření Mateřské školy v době letních prázdnin:

15.7.2019 - 18.8.2019, provoz bude zahájen 19.8.2019.

 

Připravujeme červen:

Výlet 4.6. - celodenní cca do 15.00 hodin.

6.6. Vystoupení Hradišťánku - KK Uh.Hradiště, odjezd z MŠ 7.43 hodin, návrat v 11.30 hodin.

7.6. Den s modrým majákem -  Masarykovo náměstí Uh.Hradiště odjezd z MŠ 7.43 hodin, návrat v 11.30 hodin. Zúčastníme se podle počasí.

27.6. Rozloučení s předškoláky, spaní v MŠ, bude ještě upřesněno

Všechny akce budou upřesněny na nástěnkách v mateřské škole.

 Omlouvání dětí do 7.30 hodin na telefon

572 572 249 !!!