Mateřská škola Sušice, příspěvková organizace, okres Uherské Hradiště, 687 04 Sušice 54

Aktuálně

 

 

Ve dne 30.11.2016 bude v MŠ od 9.30 do 10.15 hraní maminek a děti v MŠ

 

 

Připravujeme Akce MŠ
 
 
27.11.2016 - neděle od 16.00 Rozsvícení Vánočního stromu – vystoupení dětí MŠ Sušice + Vánoční jarmark výrobků dětí MŠ Sušice. Sraz v 15.50 u Kapličky. Prosíme, přiveďte všechny děti.
 
 
5.12.2016 - pondělí – Slovácké divadlo Uh.Hradiště –
Nezbedné pohádky (od 10.00. – 11.45 hodin, 60,- Kč, hrazeno z kulturního fondu).
Odjezd z MŠ v 7.43 hodin – MHD, přiveďte děti do 7.30 nebo na zastávku, návrat ve 12.30, svačinu i pití bereme z MŠ, děti jen budou mít vhodné oblečení – tak, aby jim nebylo zima (budeme procházet město a dívat se na Vánoční výzdobu) a zároveň slavnostněji.
 
6.12.2016 – Mikulášská nadílka v MŠ od 10.00 hodin
 
13.12.2016 – Vánoční dílničky s posezením v MŠ od 15.30 hodin. Přijďte si s dětmi vyrobit něco na Váš vánoční stůl nebo stromeček. Kdo již budeme mít napečeno, přineste ochutnat. Nebo přineste něco na zub a společně si naladíme Vánoční atmosféru.
 
V týdnu od 19.12. -22.12.2016 – návštěva Vánočního jarmarku v Uh. Hradišti a výstavy Výtvarných prací v redutě - den bude ještě upřesněn.
Nadělování pod stromeček v MŠ - den bude ještě upřesněn.
 
Od 23.12.2016 do 2.1.2017 Vánoční prázdniny – MŠ uzavřena